Advokatfuldmægtig og beskikkelse som advokat

Før du kan blive beskikket som advokat og opnå den såkaldte advokatbestalling, skal du have overstået 3 år som advokatfuldmætig.

Som advokatfuldmægtig skal du have opnået mindst tre års erfaring med praktisk juridisk virksomhed, jf. retsplejelovens § 119. Under forløbet som fuldmægtig skal du således have opnået praktisk juridisk erfaring fra en advokatvirksomhed og kendskab til behandling af retssager ved domstolene.

Du kan opnå den praktiske erfaring som autoriseret advokatfuldmægtig hos en advokat, der driver advokatvirksomhed, eller i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet. Andre juridiske stillinger kan også helt eller delvist medregnes i kravet om 3 års erfaring.

Der går derfor mindst 3 år fra du afslutter jurastudiet og indtil du kan starte din egen advokatvirksomhed.

This entry was posted in emner.