Fagforeninger

En fagforening er en sammenslutning af lønmodtagere indenfor en bestemt branche, industri eller et fagligt område. Fagforeninger har en lang historie i Danmark.

Fagforeningen varetager sine medlemmers interesserer indenfor jura, løn, uddannelse og arbejdsforhold.

Fagforeningens opgaver er bl.a. at repræsentere medlemmerne i retssager eller forhandlinger vedr. løn, tillidsrepræsentantregler, overarbejde og arbejdstid. Eventuelle konfilkter kan føre til kollektive arbejdskonflikter.

Fagforeningerne har en vigtig rolle som forkæmper for lønmodtageren.