Oversigt over a-kasser

Der findes mange a-kasser i Danmark, så markedet kan godt være lidt uoverskueligt. Man får altid det samme i dagpenge uanset hvilken a-kasse man er medlem hos. Derfor kan det godt betale sig at spare penge på det månedlige kontingent til akasserne.

Arbejdsmarkedsdirektoratet laver tilfredshedsundersøgelser hos akassernes medlemmer, i disse undersøgelser kan du finde frem til akasserne med de mest tilfredse medlemmer. Find oversigt over a-kasser på akasseindex.dk

Arbejdsløshedskasserne er en integreret og vigtig del af den sociale sikkerhed her i landet, som er med til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked med en høj grad af sikkerhed for den enkelte lønmodtager.